La Conil, „We Train With Equity!”

Asociația Conil este mândră să reprezinte învățământul incluziv pe meleaguri internaționale!

Anunțăm cu multă bucurie că participarea noastră în Proiectul „We Train With Equity!” în cadrul conferinței desfășurate în Rzeszow, Polonia, a reprezentat un real succes! Se pare că partenerii noștri din Italia și Polonia au fost cu adevărat impresionați de munca și rezultatele noastre, iar Lumea Conil a primit ropote de aplauze la finanul zilei.

Însă și noi, la rândul nostru, ne-am întors în țară cu o apreciere imensă pentru munca acestor oameni, inspirați de numeroase aspecte ale felului în care își desfășoară munca! Ne propunem ca, în luna Iulie a acestui an, atunci când vom organiza și noi acest tip de conferință, partenerii noștri polonezi și italieni să înțeleagă și mai bine activitatea noastră desfășurată din și cu dragoste de copii! Integrarea, toleranța și prietenia pe care le vor simți aici le va rămâne în suflet mult timp de acum încolo!

Dragi părinți, Asociația Conil demonstrează zi de zi că atinge toate standardele internaționale de școalrizare prin tehnici moderne și eficiente, așa că apelați cu toată încerderea la serviciile noastre, pentru a oferi copiilor tipici dar și cu nevoi speciale cea mai frumoasă copilărie și un viitor plin de posibilități!

La Conil, „We Train With Equity!”!

.

.

Conil Association is proud to represent inclusive education in international lands!

We announce with great joy that our participation in the „We Train With Equity!” Project at the conference held in Rzeszow, Poland, was a real success! It seems that our partners in Italy and Poland were truly impressed by our work and results, and Conil World received rounds of applause at the end of the day.

But we also have returned to our country with immense appreciation for the work of these people, inspired by many aspects of the way they do their work! We intend that, in July this year, when we will organize this type of conference ourselves, our Polish and Italian partners will understand even better our work carried out from and with love for children! The integration, tolerance and friendship they will feel here will remain in their soul for a long time to come!

Dear parents, the Conil Association proves day by day that it reaches all the international standards of schooling through modern and efficient techniques, so trust our services with all your confidence, in order to offer the children, typical but also with special needs, the most beautiful childhood and a future full of possibilities!

At Conil, „We Train With Equity!”!

Open chat
Buna,
Cu ce te putem ajuta?