INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ

Educația este un al doilea soare pentru cei care îl avem.

                                                                                                              Heraclit din Efes

Trăim în plin secol al vitezei în care suntem supuși continuu schimbărilor și de aceea trebuie să ne adaptăm și să le primim cu ceea ce numesc unele persoane “open mind”.

De-a lungul timpului școala și-a dorit formarea unui spectru cât mai larg în ceea ce privește deschiderea oamenilor către nou, către necunoscut, dar mai ales asupra a ceea ce înseamnă adaptarea și integrarea copiilor cu CES.

Ce reprezintă școala incluzivă?

Școala incluzivă reprezintă dezideratul instituțiilor de învățământ, este dorința continuă de a da șansă tuturor copiilor la o educație de calitate, având ca scop formarea viitorilor adulți ai societății.

Școala incluzivă are menirea de a le oferi tuturor elevilor șanse egale, oferind posibilități maxime de dezvoltare fiecăruia, ținând cont de aptitudine și interesele acestuia.

Fiecare copil este diferit și special și are propriile nevoi, fie că este un copil tipic sau atipic. Toți copiii au dreptul la educație, chiar dacă suferă de o deficiență, iar o separare a acestora ar duce la discriminare și marginalizare.

Filozofia educației incluzive trebuie să se răsfrângă asupra tuturor dimensiunilor din cadrul vieții școlare.

Dimensiunea- Cultura în care toți membrii din cadrul instituțiilor școlare trebuie să se ghideze după dezideratul comun al școlii incluzive, iar acest lucru poate fi văzut foarte ușor în modul de abordare la nivel de instituție școlară.

Dimensiunea- Strategie – Epicentrul culturii școlare și dezvoltării strategiilor viitoare ale școlii trebuie să aibă la bază filosofia educației incluzive. Acest lucru poate lua naștere prin adoptarea unor strategi care să vizeze implicarea elevilor tipici și atipici în activități comune, ce au ca scop consolidarea relațiilor dintre aceștia.

Strategiile vizează capacitatea de rezolvare a problemelor din viața cotidiană a copiilor, având la bază un spirit cooperant și silodar, plin de respect și solidaritate.

Dimensiunea- Practică– are în vedere aplicarea la nivelul clasei de elevi și al nivelul școlii a tuturor strategiilor ce vizează incluziunea copiilor indiferent de apartenență etnică sau socială, religie, naționalitate sau deficiență.

Personalul didactic din cadrul școlii incluzive trebuie să respecte cultura școlii și să fie un pilon pentru atingerea dezideratelor acesteia.

Acesta trebuie să realizeze pentru fiecare elev, în parte, un plan de intervenție personalizat, acesta fiind întocmit pe baza rezultatelor făcute în urma evaluării inițiale făcute elevului de către cadru didactic și de către psihologul școlii.

Adaptarea programelor și a sarcinilor de lucru trebuie să fie făcută pe baza planului de intervenție personalizat. Pentru a valoriza cât mai bine adevăratul potențial al fiecărui elev în realizarea PIP-ului este necesar să reformulăm componentele educaționale plecând de la obiective, scopuri, curriculum, resurse procedurale și ajungând până la relațiile dintre partenerii de lucru, mai precis în triada cadru didactic-elev-părinte.

Cadrele didactice au obligația de a le transmite părinților periodic situația concretă și veridică a progreselor sau regreselor înregistrate de către elev.

Școala incluzivă reprezintă dezideratul spre care tindem și sperăm să ajungem pentru a le putea oferi celor mici șanse egale și posibilitatea de a experimenta o educație de calitate care să le ofere  șansa la o viață decentă și liniștită.

Articol realizat de Prof. Florea Alexandra Mihaela

Open chat
Buna,
Cu ce te putem ajuta?